Wymazówka

Test koronawirusa SARS-Cov-2 – wymazówka

W dobie szalejącego wirusa test stwierdzające zachorowalność są towarem deficytowym. Wiele placówek ma poważne problemy z ich niedoborem. W akcję pomocy postanowił włączyć się Ster Instytyut.

Wymazówki opracowano w ramach współpracy Ster Instytut z Grupą Technologiczną Sygnis Bio Technologies Sp. z o. o. Patyk do pobierania wymazów opracowany został jako jednoczęściowy element wykonany w technologii wtrysku polimeru.

Duża wydajność testów na koronawirusa  SARS-Cov-2

Technologia ta zapewnia możliwość wykonywania nawet 3000 sztuk na godzinę przy użyciu jednej maszyny.
Początkowo wykonano 300 sztuk prototypowych detali. Powstały one z wykorzystaniem technologii docelowej oraz uproszczonej formy do wtrysku tworzywa sztucznego. Dzięki zaangażowaniu zespołów Instytutu Ster oraz Sygnis Bio Technologies Sp. z o. o., pierwsze sztuki zaprojektowano i wykonano w 36 godzin. Wymazówki pozytywnie przeszły test sterylizacji radiacyjnej i zostały dopuszczone do testów na ludziach.

Chcesz kupić test /  wymazówki – zadzwoń +48 781 447 902

Zespół STER Instytut, Konstruktorzy wymazówki