Półmaska ochronna ST-02

Półmaska ochronna ST-02

wielokrotnego użytkowania przeznaczona jest do ochrony górnych dróg oddechowych przed cząsteczkami stałymi < 0,5 mikrometrów, co daje skuteczność filtracji na poziomie P2/N95. W celu poprawienia komfortu użytkowania została wyposażona w zawór wydechowy jednokierunkowy, który przyspiesza cyrkulację gazów. Produkt jest zgodny z PN-EN 140:1998 oraz PN-EN 143:2000, A1:2006+AC:2005.

Filtropochłaniacz wymienny połączony jest z korpusem maski za pomocą złącza „bagnetowego”. Wymiana filtropochłaniacza polega na jego przekręceniu o kąt 45° w prawo, a następnie wyciągnięciu z zaczepu do przodu. Założenie nowego filtropochłaniacza odbywa się w odwrotnej kolejności.

 

UWAGA – Półmaski w trakcie użytkowania powodują wzrost oporu wdechu. Im dłużej są użytkowane, tym wchłonięte cząsteczki zanieczyszczeń utrudniają oddychanie. Co więcej, ich efektywność maleje wraz ze wzrostem dwutlenku węgla oraz pary wodnej pomiędzy czaszą półmaski a twarzą (tzw. przestrzeń martwa). Koncentracja dwutlenku węgla w przestrzeni martwej wzrasta z każdym kolejnym wydechem. Dlatego maski ( filtry) powinny być często wymieniane jeśli wystąpią zwiększone opory w oddychaniu, ulegną uszkodzeniu, lub zabrudzeniu Broda lub innego rodzaju zarost mogą uniemożliwiać dobre uszczelnienie między twarzą a maską.

W celu dokonania zamówienia prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta:

e-mail: info@abplus.eu, tel. 781-447-902

UWAGA – Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Potwierdzenie dostawy z określeniem jej daty będzie wysłane do 24h od daty otrzymania w dni robocze.